MUHBA Via Sepulcral Romana

 • Cultura
 • Arquitectura

Necròpolis romana dels segles I a III situada a la plaça de la Vila de Madrid de Barcelona i als voltants.

Informació
Plaça de la Vila de Madrid
L1 (Vermella) i L3 (Verda): Catalunya
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
Dimarts i dijous, de 11 a 14h. Dissabtes i diumenges, de 11 a 19h
2€

A la plaça de la Vila de Madrid de Barcelona hi trobem la Via Sepulcral, una necròpolis romana que data dels segles I a III. Aquest jaciment, que queda a un nivell inferior del de la plaça, és un dels espais patrimonials gestionats pel Museu d'Història de Barcelona.

La llei romana prohibia, entre els segles I i III, els enterraments a l'interior de la ciutat. Per aquest motiu, les àrees funeràries de l'antiga Bàrcino se situaven a les afores de la ciutat, al llarg dels diferents camins que en sortien, a tocar mateix de les muralles. En aquest context, i perquè es troba lluny de la muralla, aquesta necròpolis es considera una via sepulcral secundària, destinada a l'enterrament de persones de classe mitjana o baixa (esclaus i lliberts). Tanmateix, el seu excel·lent estat de conservació la converteix en la necròpolis barcelonesa d'aquesta època més ben conservada i estudiada.

La Via Sepulcral, d'uns cinc metres d'ample, és l'eix de la necròpolis. Se n'han pogut trobar restes entre el carrer Portaferrissa i el carrer Santa Anna. Aquesta via sortia de la ciutat per la porta sud-occidental (fins a l'actual carrer de la Boqueria) i es dirigia fins a les Corts o Sarrià. Als dos costats de la via hi podem trobar les sepultures, que formen files, però sense una disposició regular. Entre les restes s'han identificat 85 sepultures de diferents tipus: sis cupae monolítiques, sis ares, una estela, dues lloses amb inscripcions, trenta-tres túmuls (dos dels quals cònics i la resta quadrangulars o cupae d'obra), disset sepultures protegides amb teules i àmfores i vint sepultures sense restes de proteccions de cap tipus.

El 1956, mentre es duien a terme els moviments de terres per a la construcció de l'edifici que actualment ocupa el costat sud-est de la plaça, es va descobrir la necròpolis, que fins aleshores havia quedat amagada per segles de dipòsits al·luvials. Així, doncs, es va evitar que les pedres de la necròpolis s'utilitzessin com a material de construcció. Entre els anys 2000 i 2003, coincidint amb l'última urbanització de la plaça, es va tornar a excavar la zona i el 2008 es va inaugurar la museïtzació actual.

El que converteix aquest jaciment en excepcional és el fet d'haver trobat les tombes en el seu context original, cosa que no és gaire habitual, ja que de la majoria de sepultures romanes que coneixem només en tenim elements de pedra reutilitzats en altres obres o sepultures aïllades.

Opinions
 • Restos del camino que unía Roma con Barcino y otras ciudades

  Original manera de exhibir un antiguo camino romano. Algunos de los sarcófagos o tumbas que se ven fueron trasladados de su lugar original a éste, pero no son más de tres o cuatro. Lo bueno es que puede visitarse gratuitamente la mejor parte, que es la que está al aire libre. Si uno tiene ganas, puede entrar al pequeño museo que hay ahí por una entrada muy barata, donde se exhiben reliquias y se explican las costumbres y creencias funerarias romanas.

  Tripadvisor
 • Historia a la vista

  En una centrica plaza, muy cerca de las Ramblas se encuentra un yacimiento arqueologico de la espoca romana,de maximo interes,
  En el camino de acceso a la antigua Barcino se encuentran unos sarcofagos de la epoca que bordean el camino.
  Existe un paso elevado que permite ver el yacimiento muy acondicionado. y una pequeña exposicion bajo techado..

  Tripadvisor
mapa/mapa-zonas Created with Sketch.
Zones de Barcelona Ciutat Vella

Conèixer Ciutat Vella és conèixer els orígens de Barcelona: l'antiga Barcino, l'essència del que avui coneixem com el nucli històric de la ciutat, va sorgir del recinte emmurallat que l'envoltava; on les ruïnes romanes conviuen amb el gòtic medieval.

Veure més
També us pot interessar...